Løjesø rundt
Tidspunkt
27.08.2020 kl. 17.30 - 27.08.2020 kl. 18.45
Sted
Ebberød
Mødested
Sophie Magdelenesvej 14, 3460 Birkerød kl. 17.25
Beskrivelse

Løjesø - et dødishul

Nedenfor Højbjerg ligger Løje sø. Der er forskellige forklaringer på navnet, men mest sandsynligt er det, at søen er opkaldt efter den lille fisk løjen. Søarealet er på ca. 6 ha,, og dens største dybde er omkring 6 meter. Søen er et dødishul dannet ved smeltningen af en stor isklump, der blev efterladt og begravet i jord for 16.000 år siden, da istidens gletsjere smeltede bort. De første geologer på stedet fik sig noget af en overraskelse, da de undersøgte jordlagene på bunden af søen. Her fandt man nemlig stubbe fra træer, der bestemt ikke kunne vokse i vand. Forklaringen er den, at træerne groede på de jordlag, der i lange tider dækkede den begravede isklump. Først da isklumpen endelig smeltede, opstod Løjesø, og jordlaget med stubbene sank ned på bunden. Ud fra træernes alder kunne man beregne, hvornår isklumpen smeltede helt væk. Det viste sig da, at en begravet isklump kan overleve i mange årtusinder, hvis den er isoleret og begravet i jord.

Birkerøddernes Løbeklub