Dumpedal
Tidspunkt
04.07.2020 kl. 10.00 - 04.07.2020 kl. 11.45
Sted
Ebberød
Mødested
Sophie Magdelenes Vej 14, 3460 Birkerød kl. 09.55
Beskrivelse
Løb og skovfitness

Dumpedalen, 77 ha., fredet 1983.

Fredningen blev foreslået af Danmarks Naturfredningsforening med det formål at sikre de landskabelige værdier i området, der grænser op til byområdet i Birkerød. Igennem dalstrøget løber Dumpedalsrenden, i dag et mindre vandløb, førhen et vandløb med en så stor vandføring fra Rude Skov, at det drev et mølleværk (Nobis Mølle), placeret ved Skovrød Sø i skoven. Der gennemføres nu genopretningsarbejder for at øge vandføringen i Dumpedalsrenden.

Fredningen udgør et dalstrøg, der forbinder Rude Skov i nord med Furesøen i syd. Det er en fredning, der ligger i et kuperet terræn med mose- og vandhuller og fugtige enge.

Der er tale om værdifulde landskaber, og naturværdierne skal bevares og gøres tilgængelig for alle. Fredningen fastslår, at der ikke må plantes hegn langs med Kongevejen, da det vil ødelægge udsigten over den fredede dal.

 
Birkerøddernes Løbeklub