Klubaften den 26/3 er aflyst.
Helvedet i Nord er også aflyst og nu flyttet til den 3. oktober. Klubben kommer senere med information omkring træning og arrangement i den forbindelse.