Bestyrelsesformand
Per Rokkedal
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Lars Hanberg
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Karen Lisa Hilsted
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Morten Boesgaard
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Preben Etwil
Præsentation
Indmeldelse m.v.
 
Se hele beskrivelsen
Charlotte Gersel Wegmann
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsessuppleant
Kirsten Meldgaard
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Tom Danielsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen